THROUGH THE LENS OF WISDOM

EMBRACE THE WISE - INSPIRE THE RISE

Do you know? Localization is a fascinating yet challenging journey. Along this path, the intellectual essences from the Wisdom knowledge canopy will empower you to confidently stride forward and accumulate a toolkit of valuable expertise for your career. You will also contribute to painting a more professional, higher-quality picture of the localization industry with us, meeting the growing communication demands of the modern world.

SPECIALIZED TRAINING COURSES

Onsite Localization Courses

Diverse learning options: 1:1, groups of 3 or 5 learners. This course is designed for learners who prefer in-person engagement. Learners will receive guidance and immediate clarification for any questions.

Online Localization Courses

Offering both self-paced and instructor-led options, this course is ideal for learners those are unable to participate in person. A valuable set of materials combined with enthusiastic support from our training experts ensures the course meets high-quality standards.

Onsite Project Management Courses

What is project management in the localization industry? What skills and knowledge are required to excel in this role? You’ll find comprehensive answers through the project management course at Wisdom.

Dr.Localize với sự kiện “Chương trình thực tập & Định hướng nghề nghiệp 2024” gần gũi và hữu ích

Hè này bạn làm gì? Bạn có tham gia vào các dự án tình nguyện, hội thảo hay có đi làm thêm ở đâu không? Thường các bạn trẻ sẽ tận dụng những ngày hè để tranh thủ học thêm các kỹ năng và kiến thức hay lăn xả vào các công việc bán thời gian để rèn luyện và thực hành. Các chương trình thực tập tại Dr.Localize được mở ra vào mùa hè cũng là vì lý do đó.

FEEDBACKS ABOUT THE PROGRAM

BÁO CÁO KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU ĐÀO TẠO DỊCH THUẬT

Báo cáo này được Dr.Localize thực hiện với mục đích khảo sát Nhu cầu đào tạo về dịch thuật của các chuyên viên ngôn ngữ (người dịch) trong ngành bản địa hóa tại Việt Nam và thị trường Châu Á. Chúng tôi cũng muốn tìm hiểu những khó khăn mà người dịch gặp phải trong quá trình tạo ra sản phẩm chất lượng theo quy định của ngành bản địa hóa. Nghiên cứu của Dr.Localize dựa trên thông tin khảo sát, phân tích của chuyên gia và tham khảo xu hướng ngành, nhằm làm sáng tỏ một số khía cạnh quan trọng.

Life @ Wisdom

Milestone 2023

0
Project
0
Million words
0 %
Pass rate

Our clients